Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.2.2024

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o zaslání informace o věkové struktuře pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) v členění na muže a ženy k 31.12. 2023 a k 31.12.2022.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.