Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 10. 2020

Předmět žádosti:

Informace o proočkovanosti spalniček, černého kašle a tetanu v kategoriích dětí (0-18 let)  a dospělých (19-110 let), informace o nákladech léčení těchto nemocí a počtech případů, informace o počtech očkovaných a jednotkové ceně vakcíny za období od roku 2009 do 2019.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu