Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 3. 2021

Předmět žádosti:

Informace o IČZ, názvu poskytovatele, odbornosti dle IČP uvedených v žádosti. 

Sdělená informace:

viz přiložený dokument