Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17. 9. 2020

Předmět žádosti:

Informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích dle struktury specifikované v žádosti za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.