Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 3. 2021

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků České průmyslové zdravotní pojišťovně dle jednotlivých SÚKL kódů ATC skupiny uvedené v žádosti za období leden – únor 2021 v požadované struktuře.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument