Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 3. 2021

Předmět žádosti:

Data týkající se odbornosti poskytovatelů zdravotní péče předepisujících léčiva z oblasti léčby diabetu v období leden 2020 – únor 2021 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument