Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 9. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu předepsaných balení léčivých přípravků dle jednotlivých SÚKL kódů  uhrazených zdravotní pojišťovnou dle struktury specifikované v žádosti za období od ledna 2019 do června 2020.

Sdělená informace:

v přiloženém dokument