Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 10. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti za období od května 2020 do srpna 2020.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument