Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 2. 2021

Předmět žádosti:

Informace specifikované v níže uvedených otázkách:

  1. Hradí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) poskytnuté zdravotní služby spojené s využitím náhradního mateřství, aniž by bylo třeba žádat o mimořádné schválení jejich úhrady?
  2. Byla již ČPZP požádána o mimořádné schválení jejich úhrady – pokud ano, kolikrát byla požádána a v kolika případech bylo takové žádosti vyhověno?
  3. Eviduje ČPZP statistické údaje související s náhradním mateřstvím?

Sdělená informace:

Ad 1) ČPZP nehradí poskytnuté zdravotní služby „spojené s využitím náhradního mateřství“.

Ad 2) ČPZP neeviduje žádost o mimořádné schválení úhrady dle bodu 1) žádosti.

Ad 3) ČPZP neeviduje statistické informace související s náhradním mateřstvím.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.