Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 3. 2021

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnických prostředků na poukaz dle kódů uvedených v žádosti, které byly České průmyslové zdravotní pojišťovně vykázány v jednotlivých měsících roku 2020.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument