Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 7. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí ročních vyúčtování úhrad za zdravotní služby ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., dle nichž byly poskytovatelům zdravotních služeb specifikovaných v žádosti tyto služby hrazeny, a to za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.