Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 9. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků za období leden 2018 až červen 2020, rozdělených dle diagnóz pro léčivé přípravky specifikované v žádosti a informace o celkovém počtu pojištěnců, kterým byly tyto léčivé přípravky předepsány za období 2018 až 2020.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu