Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 1. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí údajů o uhrazených zdravotnických prostředcích dle struktury uvedené v žádosti za období 2017 – 2019 a 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.