Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 3. 2022

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací:

  1. o výši skutečně vynaložených nákladů České průmyslové zdravotní pojišťovny na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní,
  2. o výši očekávaných budoucích nákladů České průmyslové zdravotní pojišťovny na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní,
  3. o výši nákladů podle bodu 1, která odpovídá úhradě Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky v souvislosti se smlouvou k CRP-HUB, případně jiné náklady podle bodu 1 fakturované od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Sdělená informace:

Ad 1) Skutečně vynaložené náklady k dnešnímu dni činí 2,4 mil. Kč  vč. DPH.

Ad 2) Očekáváme další náklady v rozmezí 200 – 400 tis. Kč včetně DPH. Skutečná částka může být ovlivněna dalším průběhem projektu.

Ad 3) Smlouva o úhradě nákladů za vybudování a vedení aplikační komponenty Centrálního registru pojištěnců – CRP HUB ve svém předmětu zahrnuje kromě rozšíření funkcionalit týkajících se paušální daně i další úpravy v oblasti náhrady souborové komunikace ZP s CRP službami B2B i v dalších kategoriích pojištěnců. Smlouva bude v zákonné lhůtě zveřejněna v Registru smluv. V této smlouvě bude rovněž uveden způsob výpočtu podílu jednotlivých zdravotních pojišťoven na celkových nákladech.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.