Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 7. 2020

Předmět žádosti:

Informace o vykazování výkonů číslo kódu 47355, 47357, 89312 dle struktury specifikované v žádosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. viz přiložený dokument

Sdělená informace:

viz přiložený dokument