Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 7. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací o počtu zdravotnických prostředků na poukaz dle kódů uvedených v žádosti, které byly České průmyslové zdravotní pojišťovně vykázány v jednotlivých měsících roku 2019 ve formátu: měsíc, IČZ, kód ZP, počet.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument