Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 2. 2022

Předmět žádosti:

Informace o výši poskytnuté částky na odměny pro zdravotnické pracovníky dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, která byla vyplacena poskytovateli zdravotních služeb MUDr. Eleně Kalábové, IČO: 47811498.

 

Sdělená informace:

Poskytovateli zdravotních služeb MUDr. Eleně Kalábové, IČO: 47811498, byla Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou vyplacena kompenzační odměna v celkové výši 30 105,- Kč.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.