Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 7. 2021

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých SÚKL kódů ATC skupin  a dle struktury specifikované v žádosti a to za období leden 2020 až červen 2021 po jednotlivých měsících tohoto období. Požadovaná ATC skupina B01AB11.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument