Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21.2.2024

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o poskytnutí informací o:

1. Počtu unikátních pojištěnců v daném roce narozených a registrovaných u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) s uhrazeným výkonem 02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech od roku 2019 do roku 2023.

2. Počtu unikátních pojištěnců v roce 2023 13-letých, registrovaných u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) a s uhrazeným výkonem 02032 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2023-2024.

3. Počtu unikátních pojištěnců v daném roce po věkových kategoriích 15-21 a 21-40 let a registrovaných u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP), s uhrazeným výkonem 63050 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA GYNEKOLOGEM A PÉČE S NÍ SOUVISEJÍCÍ u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech 2019–2023.

4. Počtu unikátních pojištěnců v daném roce ve věkové kategorii 15-21 let, registrovaných u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP), s uhrazeným výkonem 01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech 2019-2023. 

V detailu a dle struktury uvedené v žádosti.

 

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Odboru právním České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.