Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 1. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o vykázaném vyšetření mamografem za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument