Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 7. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů specifikovaných v žádosti za období leden 2019 až květen 2020.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu