Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 7. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí anonymizovaného dokumentu č.j. 2019_KZ/056234/2.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument