Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 10. 2020

Předmět žádosti:

Informace o výkonech s kódy 35520, 35610, 35620, 35630, 35650, 35660, 37121, 37125 a 09507 v období od roku 2017 do 2019.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu