Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 7. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků za období 2015 – 2019, rozdělených dle diagnóz pro léčivé přípravky specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu