Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 11. 2020

Předmět žádosti:

Anonymizovaná data o pacientské kohortě v rámci pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny definované léčbou autoimunitních onemocnění  dle struktury požadované v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.