Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 6. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených balení léčivých přípravků specifikovaných v žádosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2020.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument