Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 7. 2021

Předmět žádosti:

Data týkající se odborností poskytovatelů zdravotní péče předepisujících léčiva z vybraných oblastí (definováno ATC skupinou v příloze) za období leden 2020 - červen 2021, ve struktuře

- SÚKL kód,

- měsíc a rok,

- odbornost předepisujících PZS,

- okres PZS,

- počet balení,

- úhrada.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument