Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 11. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu unikátních ošetřených pojištěnců diagnostikovaných s chorobou chronická lymfocytická leukemie z B-buněk za období leden 2020 až září 2020.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu