Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 7. 2021

Předmět žádosti:

Informace o výši dluhu na veřejném zdravotním pojištění.

 

Sdělená informace:

Žadateli byl zaslán přehled o aktuální výši dlužného pojistného a penále.