Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 8. 2021

Předmět žádosti:

Informace o výši poskytnuté částky na odměny pro zdravotnické pracovníky dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, která byla vyplacena poskytovateli zdravotních služeb Pekárek spol. s r.o., IČO 24668699.

 

Sdělená informace:

Poskytovateli zdravotních služeb Pekárek spol. s r.o., IČO 24668699, nebyla Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou vyplacena žádná kompenzační odměna.