Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3. 12. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu ošetřených pojištěnců, jejichž registrujícím poskytovatelem ambulantní  stomatologické péče je pan MUDr. Zdeněk Skála, IČO 44343124, IČZ 58557000.

Sdělená informace:

Poskytovatel ambulantní stomatologické péče MUDr. Zdeněk Skála, IČO 44343124, IČZ 58557000, není smluvním partnerem České průmyslové zdravotní pojišťovny a v období od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020 byl ošetřen jeden pojištěnec.