Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3. 7. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených jednotek léků za období leden 2019 – duben 2020 rozdělených dle IČZ a diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument