Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 1. 2023

  1. Jaký byl rozpočet vaší pojišťovny na aktivity spojené s prevencí dětské obezity v jednotlivých letech od roku 2010 až do roku 2022?
  2. Jaké konkrétní preventivní programy dětské obezity podporujete?
  3. Zvýhodňujete nějakým způsobem klienty (rodiny), které se pravidelně starají o své zdraví (pohyb/životospráva)?

Sdělená informace:

Ad1.

Rozpočet na roky 2018 - 2023

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

rozpočet na  rok (v Kč)

1 000 000

50 000

20 000

26 700

10 000

50 000

V rámci tohoto preventivního programu přispívá ČPZP na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, dietologa, praktického lékaře pro děti a dorost nebo nutričního terapeuta (nevztahuje se na výživového poradce) za účelem snížení nadváhy a obezity dětí, a dále na konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta. Ke snížení rozpočtu mezi roky 2018 a 2019 došlo z důvodů relativně nízkého zájmu pojištěnců ČPZP o čerpání tohoto nového preventivního programu.

Ad 2.

ČPZP nabízí primárně preventivní program „Prevence obezity“, který je na tuto problematiku konkrétně zaměřen, přičemž na ni dopadají i další preventivní programy, které podporují pohybové aktivity u dětí.

V případě programu Prevence obezity  lze čerpat příspěvek až 500 Kč na:

  • úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, dietologa, praktického lékaře pro děti a dorost nebo nutričního terapeuta (nevztahuje se na výživového poradce) za účelem snížení nadváhy a obezity dětí,
  • konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta.

 

Souvislost s problematikou dětské obezity lze vysledovat i u dalších preventivních programů:

  • organizované plavecké kurzy, pro děti do 10 let příspěvek až 1 000 Kč,
  • sportovní kroužky, pro děti od 3 let příspěvek až 500 Kč na sportovní pohybové kroužky, sportovní kurzy (trvající alespoň 3 měsíce) a členství ve sportovních klubech a oddílech,
  • školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky, příspěvek až 500 Kč, musí být organizované v průběhu školního roku mateřskými, základními či středními školami, v délce trvání minimálně 4 kalendářní dny,
  • letní tábory, pro děti od 3 let příspěvek až 1 500 Kč na tábory pořádané v období letních prázdnin, v délce trvání minimálně 4 kalendářní dny; vztahuje se i na příměstské tábory.

Ad 3.

ČPZP nabízí svým pojištěncům možnost registrace do programu Bonus Plus. Pokud pojištěnec pravidelně absolvuje preventivní prohlídky, připisují se mu body v rámci tohoto preventivního programu, které pak následně může využít k čerpání příspěvků na různé služby.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.