Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 3. 2021

Předmět žádosti:

Informace o výdajích České průmyslové zdravotní pojišťovny za rok 2020 na jednotlivé zdravotnické prostředky předepisované na poukaz dle skupin uvedených v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument