Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 5. 2021

Předmět žádosti:

Sdělení jména lékaře, který posuzuje žádanky pojištěnců v odbornosti urologie.

Sdělená informace:

Odborným konzultantem ČPZP v odbornosti urologie je MUDr. Aleš Horák.