Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 1. 2021

Předmět žádosti:

Počet zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých názvů přípravků, a to u žen s karcinomem prsu za období od prosince 2019 do listopadu 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument