Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7. 6. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací o počtu unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla uhrazena léčba z daných ATC1 skupin definovaných v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.