Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 3. 2021

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků v ČR za období leden 2020 až prosinec 2020 pro léčivé přípravky specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument