Žádost o poskytnutí informací podle zákona č106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 8. 2021

Předmět žádosti:

Informace o výši dluhu na veřejném zdravotním pojištění.

 

Sdělená informace:

Žadateli byl zaslán přehled o aktuální výši dlužného pojistného a penále.