Žádost o poskytnutí informací podle zákona č106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 8. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací týkajících se společnosti Hyundai Centrum Norte s.r.o. v likvidaci v souvislosti s trestním řízením.

Sdělená informace:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nebyla v této věci kontaktována policejním či jiným orgánem činným v trestním řízení.