Kód pojišťovny

Způsob vyúčtování antigenních testů ČPZP

Vytvořili jsme pro Vás jednoduchého Online průvodce, který umožňuje celé předání vyúčtování antigenní testů, včetně faktury,  vytvořit pohodlně od Vašeho počítače, nemusíte již nikam docházet.

Tento způsob vyžaduje jen registraci do Elektronické přepážky (též „Portálu ČPZP“). Jak postupovat k registraci se dozvíte níže v odstavci „Jak?“

Pro koho?

Tento zjednodušený způsob vykazování antigenních testů je určen pouze pro ty poskytovatele sociálních služeb, kteří mají povinnost na základě „Mimořádného opatření MZ ČR“ testovat své klienty a zaměstnance antigenními testy na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a nemají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou.

Poznámka: Tento nový způsob není určen pro poskytovatele, kteří

  • mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s ČPZP. Tito poskytovatelé budou výkony antigenního testování vykazovat standardně na dokladu 06.
  • nemají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s ČPZP, ale mají uzavřenou smlouvu s alespoň jednou ZP. Tito poskytovatelé budou standardně vykazovat jako nesmluvní poskytovatel zdravotních služeb na dokladu 05.

Jak?

Daný poskytovatel sociálních služeb musí být u ČPZP před vykázáním dávek s antigenními testy nejdříve zaregistrován.

V případě, že jste dosud nebyl kontaktován ČPZP a vyzván k registraci, prosím kontaktujte nás dle níže uvedeného klíče:

 

Pokud jste poskytovatel sociálních služeb sídlící v Čechách poté prosím kontaktujte:

Valentová Pavla              tel: 312 258 134       pavla.valentova@cpzp.cz           

Stará Simona                    tel: 312 258 224       simona.stara@cpzp.cz                 

Bašťúrová Kateřina         tel: 312 258 209       katerina.basturova@cpzp.cz     

Janečková Dana Ing.      tel: 312 258 203       dana.janeckova@cpzp.cz           

Pokud jste poskytovatel sociálních služeb sídlící v kraji: Jihomoravském, Olomouckém nebo Vysočina  poté prosím kontaktujte:

Ing. Oldřich Bušina                          tel: 542 424 161              oldrich.busina@cpzp.cz     

Ivana Školová                                    tel: 585 809 139               ivana.skolova@cpzp.cz     

 

Pokud jste poskytovatel sociálních služeb sídlící v kraji: Moravskoslezském nebo Zlínském  poté prosím kontaktujte:

Eva Klimecká                                    tel: 599 090 288               eva.klimecka@cpzp.cz     

Ing. Šárka Matuszková Bajgerová, MBA      tel: 599 090 404    Sarka.MatuszkovaBajgerova@cpzp.cz

 

Pracovník ČPZP Vás dále provede kroky, které jsou nutné k Vaší registraci do ČPZP a následně i do Elektronické přepážky (též „Portálu ČPZP“).

 

Návod, jak se k E-přepážce ČPZP přihlásit 

K E-přepážce se přihlaste na adrese https://portal.cpzp.cz/. V oddílu „Přihlášení pomocí SMS kódu“ zadejte do pole „Přihlašovací jméno“ svoje přihlašovací jméno (typicky číslo pojištěnce – Vaše rodné číslo, nebo email, nebo jiné přidělené přihlašovací jméno). Poté opište heslo pro přihlášení, které Vám pošleme v SMS. Případně se můžete přihlašovat certifikátem či jiným Vám již známým postupem.

Poté v menu „poskytovatelé zdr. služeb“ zvolte funkci „Odeslání vyúčtování antigenních testů“.

Další postup je popsán v Nápovědě na https://portal.cpzp.cz/app/napoveda/odeslani-vyuctovani-antigennich-testu/

Nápověda v E-přepážce

Nápovědu k funkci Odeslání vyúčtování antigenních testů najdete přímo u dané funkce v E-přepážce (https://portal.cpzp.cz/app/odeslani-vyuctovani/antigenni-testy/), vpravo dole tlačítko „Nápověda“.

Přímý odkaz: https://portal.cpzp.cz/app/napoveda/odeslani-vyuctovani-antigennich-testu/

Text nápovědy:

Odeslání vyúčtování antigenních testů - PSS

Tato funkce je určena pro poskytovatele sociálních služeb (PSS), kteří neposkytují zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a tedy nemají uzavřenou smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. VZP těmto poskytovatelům vystavuje nesmluvní IČZ.

Vytvořili jsme ji pro podporu PSS, kteří nemají soubor s dávkou vyúčtování ("kdavka.205"). Pokud soubor kdavka.205 máte, použijte funkci "Odeslání vyúčtování".

Tato nápověda Vás provede vytvořením dávky (kdavka.205) a poté i faktury (fdavka.205).

Zadáváte pouze rodná čísla testovaných pojištěnců ČPZP (současně dojde k ověření, zda zadané rč je pojištěncem ČPZP), data testování (může jich být pro danou osobu více -  další políčko pro datum přidáte tlačítkem plus) a to, zda se jedná o zaměstnance či klienta. Již zadané údaje lze editovat stisknutím tužky na pravé straně u daného záznamu, křížkem jde celý záznam smazat.

Po vyplnění všech testovaných rodných čísel stisknete tlačítko Odeslat.  Nyní vytváříte fakturu pro předešlou dávku. Stačí pouze vyplnit číslo faktury a odeslat vše stisknutím Odeslat Formulář.

V další obrazovce vidíte již vytvořenou Dávku a Fakturu. V případě, že je nahoře v červeném rámečku upozornění na chybu, je nutné ji odstranit, pokud je rámeček zelený s textem „Dávky neobsahují chyby“ pokračujte stisknutím Závazně odeslat dávky.

V tuto chvíli jste předali vyúčtování antigenních testů do ČPZP.

Dále obvykle po uplynutí 20 – 30 dnů od odeslání faktury naleznete v  E-přepážce v menu: Poskytovatelé zdr. služeb / Schránka PZS zúčtovací zprávu (neboli Protokol o zpracování faktury za zdravotní péči). O vložení zúčtovací zprávy do Schránky PZS budete také upozorněni emailem.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.