Kód pojišťovny

Jak na jizvy?

Ilustrační obrázek

Kůže je komplexní orgán, který se skládá z povrchové části - pokožky (epidermis), hlubší části - škáry (dermis) a patří zde i podkožní tuková tkáň. V případě, že dojde k narušení kožního krytu, mohou mít vzniklé jizvy kosmetické i funkční následky. Mechanismus vzniku poškození kůže je celá řada a jsou velmi rozmanité. Může se jednat o operační zákrok, důsledek  úrazu, poleptání, opaření nebo v důsledku dermatologických a infekčních chorob. Podle vzhledu a mechanismu vzniku jizev vznikají různé typy jizev.

Hypetrofická jizva

Tento typ jizvy vystupuje nad úroveň okolní kůže, ale její rozsah zůstává v mezích původní rány. Zpočátku jsou hypetrofické jizvy červené, mohou svědit nebo dokonce bolet. S postupem času začínají blednout a oplošťují se. Vyskytují se na jakékoli části našeho těla a pokud dojde k vyříznutí této jizvy, může se opět vytvořit, ale je to méně často než je tomu  u tzv. keloidních jizev.Tato jizva je kosmeticky nejrušivější, protože vystupuje nad okolní kůži a může mít dokonce květákovitý tvar. Její rozměry se rozšiřují nad rozměry původní rány. Zpočátku bývá červená, houbovitá až tuhá a velmi často bolí a svědí. S postupem času nabývá na rozměrech až do menopauzy. Sklon ke vzniku keloidních jizev má svůj genetický základ. Nejrizikovější období je mezi 10. a 30. rokem, následně riziko klesá. Vlivem hormonů bývá růst velmi výrazný v pubertě a v těhotenství, k mírnému zmenšování dochází  po menopauze. Pokud se tato jizva vyřízne, je vysoké riziko, že dojde k jejímu opětovnému vzniku. Keloidní jizvy vznikají bez také bez předchozího zranění a to zcela samovolně.

Jak pečovat o pooperační ránu?

Zhruba po 3-4týdnech po operačním zákroku je rána relaitvně pevně spojena. Lékař následně rozhodne o zahájení tlakové masáže, která velmi zlepšuje hojení a konečný vzhled jizvy. Postup spočívá v kolmém tlaku prsty (jizva se nemne) v každém místě jizvy, po dobu 30 sekund. Tento druh masáží je nutno provádět opakovaně, každý den několikrát. V současné době je možno zakoupit celou řadu speciálních kompresivních bandáží nebo kompresivního prádla, které umožňují realativně pohodlný a dlouhodobý tlak. Kromě mechanického tlaku je vhodné každou jizvu pravidelně promašťovat, např. silikonové ploténky nebo silikonpvé gely. Tyto prostředky můžeme začít používat, když se vytvoří povrchová vrstva kůže.

Použití laseru

K hojení jizev se používá tzv. biostimulační laser (záření v oblasti červené barvy až infračervené oblasti). Tento laser stimuluje urychlení hojení a ústup zarudnutí, v některých případech bylo zaznamenáno i oploštění jizvy. V rámci léčení je nutné absolvovat 10-20 aplikací.

Prevence keloidních jizev

Před každým chirurgickým zákrokem je potřeba zjistit, zda se tento druh jizev v rodině vyskytoval. V některých případech se doporučuje předoperační ozáření oblasti jako prevence vzniku keloidu, někdy se podávají antibiotika  k zabránění infekčních komplikací. U již vzniklého keloidu je nejčastější léčbou mechanická komprese. Aby bylo dosaženo optimálního efektu, tlak by měl být 24 hodin denně a celková doba trvání 6-12 měsíců po dobu dozrávání jizvy. Další metodou je aplikace silikonového gelu, silikonových plátků. Při jejich použití dochází k ústupu zarudnutí, ztenčení a změkčení jizvy, zmirňují se nepříjemné pocity v jizvě. Efekt u keloidů je menší než u hypertrofických jizev. Doporučená aplikace je 12 hodin/denně, vhodněji 24hodin/denně podle potřeby v délce i jednoho roku. Silikonové gely se aplikují obvykle dvakrát denně a po zaschnutí vytváří celistvou povrchovou vrstvičku, přes kterou lze aplikovat oděv nebo make-up. Dalším druhem terapie je injekční aplikace steroidů do jizvy. Dávkování se odvíjí od velikosti jizvy. Léčbu pomocí kortikoidů lze zkombinovat v kombinaci s jinými možnostmi (silikonové  gely, tlak, vyříznutí jizvy nebo samostatně). Doporučuje se také kryoterapie za použití tekutého dusíku.

Chirurgické řešení

Chirurgické řešení se zvažuje v případě, pokud doporučené postupy selhaly, ale u keloidních jizev je bohužel velké riziko recidivy. Snahou je provést maximálně šetrný operační zákrok a operovat v liniích štěpitelnosti kůže a minimalizovat tah na ránu.

Léčba širokých jizev

Vzhledem k charakteru jizvy je jednou z možností provést vyříznutí jizvy a v případě, že možnosti také provést přiblížení okraje nové rány „podvýplní" měkkými tkáněmi z okolí. Další možností je vpravení určitých látek  pod jizvu, které vkleslinu jakoby vyzdvihnou a vyplní. Těmito látkami mohou být tuk nebo láky na bázi kyseliny hyaluronové. Doporučuje se také použití laseru.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.