Kód pojišťovny

Působení masáže

Ilustrační obrázek

Masáže znali lidé již od pradávna a také jejich účinků v různých formách s radostí využívali. Z odborného hlediska můžeme masáž označit jako komplexní děj, který se odehrává v celém organismu. Celkový výsledek masáže je ovlivněn celou řadou působících faktorů. Všeobecně rozlišujeme mezi účinky místními nebo vzdálenými. Jestliže působíme na určitém místě (lokálně), jedná se o účinky místní. Mezi ně patří například ovlivnění krevních a lymfatických cév a působení na svalový systém. Účinky, které se projevují na vzdálenějším místě než masírujeme, označujeme jako vzdálené. Mezi vzdálené účinky patří celkové působení masáže, segmentální působení a také vzdálené reflexy.

Všeobecné účinky masáže

Při masáži člověk relaxuje, jeho dýchání se prohlubuje a někdy také klient usíná. Po masáži dochází k pocitu osvěžení a ovliňují se jednotlivé systémy. Dochází k zlepšení spánkového rytmu, psychickému uvolnění a celkové regeneraci organismu.

Klasická masáž

Veškeré hmaty klasické masáže jsou vedeny směrem k srdci. Tření vede na začátku masáže k celkovému uvolnění. Celkové uvolnění je nutné, aby došlo k ovlivnění hlubších vrstev. Také tření, které je vsunuto mezi bolestivými masážními hmaty vede ke snížení bolesti a ke snížení odporového napětí. U  dětí může například tření napomoct k odstraňování neklidu. Veškeré hmaty, které jsou vedeny směrem k srdci působí při dostatečném tlaku na roztírání obsahu žil a lymfatických cév. Hmaty tření a hnětení vedou k lokálně mechanicky ke zrychlení lymfatického průtoku.

Zčervenání pokožky

Při použití veškerých hmatů dochází  v místě masáže ke zčervenání pokožky. Barva kůže závisí vždy na jejím prokrvení. Pokud je kůže prokrvena slabě, tak při lepším proudění krve dochází k jejímu zčervenání. Krevní cévy arterioly a kapiláry jsou nejjemnější větví uzavřeného cévního systému. Jsou velmi nepatrné a pouhým okem je nelze postřehnout. Viditelné jsou až s použitím kapilárního mikroskopu.

Přednosti klasické masáže

Klasická masáž je vhodným pomocníkem při vazivových změnách, protože jsou hmatatelné a bolestivé. Samozřejmě, místo, které má být masážními hmaty ovlivněno musí být přístupné. Velkou výhodou klasické masáže je, že můžeme současně palpovat, testovat i léčit tam, kde je to nejnutnější, a tím převyšuje mnohé jiné druhy fyzikální terapie.

Vlastnosti příčně pruhovaných svalů

  • „Náladovost“ – jestliže má velký mozek nadměrné množství požadavků  na sval a sval není dostatečně trénovaný, dochází  k zaslání informace cestou bolesti  natržení mikro až makro vláken. Naproti tomu v nouzových situacích dokáže sval vyvinout nepředstavitelnou sílu, nepřetrhne se a nebolí.
  • Svalová paměť- pokud se sval ocitne v situaci, která mu způsobí nenadálou bolest, dochází k rychlému reflektorickému svalovému hypertonusu, zřejmě z důvodů, aby nedošlo k pohybu v nesprávném směru.
  • Spolehlivost – naše svaly jsou spolehlivější než naše uvědomělé mozkové výkony.

Péče o svaly

O svaly je nutné pečovat, jinak nám nebudou sloužit a vypoví službu. V případě, že svaly nebudou v činnosti tak ochabují a nemůžeme s jejich prací jen tak samozřejmě počítat. Pokud bylo svalstvo vyřazeno z provozu s ohledem na nemoc, úraz nebo bolest nelze nečinně čekat, že k přeměně této inaktivity v plný výkon dojde samo od sebe. Nečinný sval potřebuje fyzioterapeutickou péči, individuální léčenou tělesnou výchovu až potom následuje masáž. Pokud přejde zanedbání svalstva do chronického stadia, dochází k jejich postupné degeneraci. Sval, který nemá dostatek podnětů se mění v tukovou tkáň a stane se funkčně neschopným.

Psychika

Jakým konkrétním způsobem ovlivňuje sval psychika a vegetativní systém je téma pro další vědecké studie. V každém případě můžeme zatím konstatovat, že propojení mezi svalem a psychikou je do jisté míry značně ovlivnitelné.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.