Kód pojišťovny

Potřebujeme přátelství?

Ilustrační obrázek

Na první pohled by se mohlo zdát, že více sociálních vazeb, tedy i přátelských, pěstují lidé extrovertní, zatímco introverti tolik přátel nepotřebují. Je to ale pravda?
Ať už patříte do té či oné skupiny, jednoznačně platí, že přátelské vazby jsou důležité pro většinu z nás. Jsme lidé skupinoví, vztahoví tvorové, od narození jsou pro nás vztahy životně důležité a celý život si utváříme svou vztahovou síť.
Lidský život začíná velmi úzkými vztahy s rodiči. Pak je rozšiřujeme na další dospělé, později vrstevníky a nejvíce skutečných přátel získáváme v období puberty a dospívání – to bývají vztahy na celý život.

Introverti mají bohatší vnitřní svět, jsou uzavřenější a obecně k životu potřebují méně jiné lidi. O přátelství ale stojí také, bývají věrní a jejich vztahy jsou hluboké. Extroverti mají více známých, pěstují více společenský život, a mohou tedy nasbírat více společenských vztahů.

Nedostatek přátelských vazeb nám škodí, a to zejména v dětství a dospívání. Prostřednictvím blízkých vztahů s druhými lidmi se utváří podstatná část naší osobnosti, naší povahy. Přátelství je vztah, ve kterém cítíme, že jsme přijímáni a milováni. Nedostatek takových vazeb vyvolává tzv. citovou deprivaci – dlouhodobé nenaplněné potřeby být milován.
Existují samozřejmě i výjimky. Důsledkem extrémní povahy či duševní poruchy nebo velmi špatných zkušeností s druhými lidmi se mohou lidé vztahů bát a vyhýbat se jim.

Odborné studie tvrdí, že lidé, kteří pěstují přátelské vztahy, jsou zdravější a žijí déle. Na našem zdraví se podílí radost ze života a dobrý vztah k sobě. Lidé, kteří mají k sobě dobrý vztah, se k sobě dobře chovají, lépe a zdravěji žijí. Radostní lidé snáze překonávají těžkosti, naopak osamělost a izolace vyvolávají ve většině lidí pocity méněcennosti a vedou k depresivním stavům.
Přátelství „na sítích“ nám skutečné přátelství nemohou nahradit. Jde jen o jakýsi „kontakt“, který nám spíše vytváří iluzi, že jsme s někým nablízku. Pokud někdo nahradí skutečnou blízkost kontakty na sociálních sítích, obvykle po čase začne zažívat pocity osamělosti, kterým moc nerozumí.

Poznáte dobrého přítele? Přátelé se mají rádi, respektují se, zajímají se o sebe, mají společné hodnoty, jsou na sebe naladěni a cítí u druhého porozumění. Pomohou si v nouzi, vzájemně se neomezují, mohou spolu nesouhlasit, pohádat se, zlobit se na sebe, protože vědí, že jejich vztah to unese. Přátelství je mezilidský vztah se vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležitá je vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost  empatie. Přátelé se mohou svěřit se svými pocity a názory beze strachu, že by za ně byli odsuzováni. Přátelství je téměř ve všech charakteristikách shodné s láskou. Na rozdíl od lásky ale přátelé nejsou fyzicky přitahováni svými protějšky a při krátkodobém odloučení netrpí pocity samoty a prázdnoty.
Přátelství mezi ženami a muži jsou jiná. Ženy potřebují více klábosit, ale mají tak větší potřebu družit se a sdílet. Muži jsou zase přímější v řešení konfliktů, ale mají menší potřebu si vše říkat. Přátelský vztah může existovat i mezi mužem a ženou. Ideální ale je, když jsou oba šťastně zadaní. Vůbec nevadí, když to mezi nimi jiskří, když se ale jeden z nich do druhého zamiluje, bývá to konec přátelství a někdy začátek jiného vztahu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.