Kód pojišťovny

Bonus Plus

Získání bodů

Získání a přípis bodů

Aktivity Body Připisováno za/období
1. Aktivace programu 50 při aktivaci programu
2. Preventivní prohlídky
Praktický lékař 50 1 x za 24 měsíců (1)
Stomatolog 50 1 x za 12 měsíců (2)
Gynekolog 50 1 x za 12 měsíců (3)
3. Cílené preventivní prohlídky
Mamoscreening 50 1 x za 24 měsíců
Screening rakoviny děložního hrdla 50 1 x za 12 měsíců
Screening rakoviny tlustého střeva - kolonoskopie 50 1x za 10 let
Test na okultní krvácení ve stolici 50 1 x za 24 měsíců (4)
4. Věrnost
Věrnost pojišťovně 100 1x za 12 měsíců, ve stanovených termínech
Věrnost pojišťovně nad 5 let 50 1x za 12 měsíců, při dosažení 5 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech
Věrnost pojišťovně nad 10 let 50 1x za 12 měsíců, při dosažení 10 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech
5. Prevence civilizačních chorob
Odvykání kouření 50 po ukončení kurzu
Snižování nadváhy 50 po ukončení kurzu

(1) U dětí do 3 let připisováno za každou absolvovanou preventivní prohlídku, na kterou mají ze zákona nárok (9x v prvním roce života, v 18 měsících a ve 3 letech)
(2) U dětí a mladistvých do 18 let 1x za 6 měsíců, u dospělých 1x za 12 měsíců.
(3) U žen od 15 let.
(4) U pojištěnců ve věku 50-54 let včetně 1x za 12 měsíců

Body za absolvování preventivních prohlídek a cílených preventivních prohlídek se připíší až v okamžiku, kdy lékař vykáže poskytnutou zdravotní péči pojišťovně a pojišťovna jeho požadavek uzná.

Body za věrnost pojišťovně budou připsány pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny a současně účastníky programu Bonus Plus 1x za 12 měsíců. Přípisy budou probíhat v termínech: 1.2. a 1.11. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1.11.2022 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31.7.2022.

Body za věrnost pojišťovně nad 5 let budou připsány pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 5 a více let 1x za 12 měsíců. Přípisy budou probíhat v termínech: 1.4. a 1.11., vždy po dosažení 5 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1.11.2022 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31.7.2022.

Body za věrnost pojišťovně nad 10 let budou připsány pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 10 a více let 1x za 12 měsíců. Přípisy budou probíhat v termínech: 1.7. a 1.11., vždy po dosažení 10 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1.11.2022 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31.7.2022.

Veškeré body za věrnost se připisují automaticky, podmínkou přípisu bodů je skutečnost, že pojištěnec je členem programu minimálně 1 měsíc.

Pro připsání bodů za absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy je pojištěnec povinen předložit účetní doklad o zaplacení kurzu a Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy. Pokud je kurz uhrazen až po absolvování a účetní doklad obsahuje termín absolvování kurzu, pak postačí účetní doklad a není potřeba Potvrzení o absolvování kurzu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.