Kód pojišťovny

Agresivita

Ilustrační obrázek

Ať se nám to líbí nebo ne, agresivita je složkou výbavy osobnosti a je nutné s ní umět zacházet jak u sebe, tak u ostatních. Agresivita může  hrát pozitivní, ale i negativní roli. Tuto složku a součást osobnosti bychom se měli snažit mít pod kontrolou. Agrese může být však také i projevem psychické poruchy nebo nemoci. Také alkohol povzbuzuje a uvolňuje agresivitu jedince. Míra agresivity závisí také na duševním zdraví a na vnitřních fyziologických procesech osobnosti. Dispozice k agresivnímu chování jsou vrozené a lze je stupňovat nebo tlumit některými výchovnými postupy.

Agresor

V každém z nás jsou ukryty sklony k agresi, ale také je nám vrozený  soucit a určitá dávka empatie. Jestliže jsou všechny tři složky v rovnováze, tak je vše v pořádku. Agrese v člověku stoupá nakumulováním negativní energie a stresu. Proto je důležité lidi motivovat a ukázat jim vhodné formy odreagování  a uvolnění. Agresor je charakterizován jako jedinec, který je extrémně egoistický a utrpení oběti bere jako zábavu. Jedná se o určitou formu závislosti, která má různou intenzitu. Svoji roli hraje také temperament.

Klasifikace agresorů

Agresoři se vyznačují nadprůměrnou tělesnou zdatností nebo nadprůměrnou inteligencí, která může být spojena s bezohledností až krutostí. Manipulativní agresor je schopen získat pro svůj záměr celou skupinu a je také i velmi zákeřný. Není vždy pravda, že si agresor léčí vlastní komplex. Šikany se dopouštějí jedinci ze všech sociálních, ekonomických a prospěchových vrstev. Pro šikanující je charakteristická touha dominovat, ovládat druhé a prosazovat svou osobu za každých okolností.

Chybějící láska

Agresor může být osoba z tzv. lepší rodiny, stejně jako z rodiny narušené.V každém případě, ale pocházejí z rodiny, kde rodiče nemají čas projevit svým dětem  svou lásku. Tento deficit je mnohdy kompenzován finančně a tak se děti snaží dát najevo svému okolí svou moc. Motivů agresivního chování je mnoho. Mezi nejčastější důvody mladých agresorů patří boj o přízeň spolužáků nebo zabíjení touhy a chybějící seberealizace. Agresor se vždy snaží vyzkoušet co jeho obět snese a kam až může zajít. To, že je jedinec agresivní nemá pouze jednu důvod.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.