Kód pojišťovny

Lhaní u dětí

Ilustrační obrázek

Pro předškolní věk je charakteristické, že děti jsou nesmírně pravdomluvné. Děti říkají a dělají přesně to, co jim přijde na mysl. Pohled dětí na lhaní a jeho důsledky se odvíjejí na stupni jejich mravního vývoje. Dětem, kterým je méně než osm let vnímají lež jako všechno, co leží mimo oblast pravdy, a považují ji, bez ohledu na úmysl toho, kdo lež pronese, jednoznačně za něco špatného. Starší děti, stejně jako dospělí lidé, bývají ochotni definovat lež jak z hlediska objektivního odchýlení se od pravdy, tak z hlediska úmyslu. Již čtyřleté děti jasně chápou rozdíl mezi pravdou a lží a také vědí, že lhát se nemá.

Druhy lhaní

Co je to vlastně lež? Lež je  záměrný podvod, kterým chceme oklamat jinou osobu s cílem dosáhnout vlastního prospěchu. Není vůbec jednoduché vždy porozumět tomu, co souvisí se lhaním. Existuje několik druhů lhaní:

 • Instrumentální lež - podstatou je zabránit prozrazení vlastní viny a získat odměnu nebo prospěch
 • Neinstrumentální lež - tento druh lži se dále dělí na nutkavé lhaní a na zbožná přání. Zbožná přání jsou typická spíše pro malé děti a bývají vyvolávána dětskou touhou po tom, aby různé věci byly lepší,  než se ve skutečnosti jeví. U nutkavého lhaní si je dítě vědomo, že neříká pravdu, ale ani ono vlastně neví, proč to dělá a není mu jasný motiv takového počínání. Dítě přitom lže neustále při různých situacích, aniž by z toho mělo jakýkoli okamžitý nebo dlouhodobý prospěch. Tuto skutečnost lze srovnat s impulzivními krádežemi. O důvodech takového počínání toho víme málo a také bohužel neexistuje žádná účinná metoda, která by takové nežádoucí chování dokázala odstranit. Jedná se však o poruchu, která je poměrně vzácná.
 • Prosociální lež - jedná se o záměrnou lež, kdy se v pozadí bývají skryty pozitivní motivy, kdy se snažíme např. nedotknout citů někoho jiného.
 • Nezáměrná lež - rozeznáváme její tři druhy :
  1. Bájnou lhavost - dítě obvykle nedokáže odlišit fantazii od skutečnosti. U malých dětí lze tento stav pokládat za normální, ale pokud přetrvává ještě ve čtvrté třídě základní školy, jedná se již o poruchu.
  2. Nevědomá obrana - dítě není schopno se samo sobě přiznat, že se dopustilo něčeho špatného a také podvědomě tento stav tají.
  3. Nezáměrnou lež - na základě chybné informace pronese dítě nepravdivý výrok, ale je při tom přesvědčeno, že říká pravdu.

Jaká je příčina dětských lží?

Abychom mohli pochopit příčinu dětských lží ( je jedno zdá jsou lži  pronášeny doma nebo ve škole), je důležité si uvědomit skutečnost, že se jedná o složitý jev, jehož povaha nemusí být vždy psychologická. Jestliže nám dítě lže, měli bychom hledat skrytou existenci dalších obtíží a poruch. Lhaní, které je opakované, většinou negativně ovlivňuje vztahy dítěte a jeho vrstevníků.

Postoj ke lhaní

 Jestliže budeme problémy s lhaním dítěte řešit za pomocí psychologa, musíme nejprve určit o jaký typ lhaní se jedná a následně podle toho se také postupuje.

 • V případě, že se jedná o prosociální nebo nezáměrnou lež, není žádný zásah psychologa zapotřebí.
 • Jestliže se jedná o bájnou lhavost a dítěti je nad sedm let, je potřeba zjistit příčinu takovéhoto stavu.
 • U instrumentálních a neinstrumentálních lží, je zapotřebí, aby psycholog s dítětem pracoval s cílem změnit jeho chování.
 • Důležitá je také okolnost za jakých dítě lže.
 • Posuzuje se také četnost lhaní, pohled ostatních spolužáků ( zda má dítě pověst lháře).
 • Jiné problémy u dítěte ( školní prospěch, neomluvené absence, agresivita, izolace od vrstevníků).
 • Posuzuje se jaké má dítě vzory.

Jak odstranit lhaní

I když je lhaní často důsledkem jiných obtíží, psycholog se bude zabývat přímo tímto příznakem. Aby se nežádoucímu chování dítěte zabránilo, je doporučován speciální systém odměn a trestů. Jestliže psycholog zvolí jiný přístup, bude se snažit rozřešit příčinu lhaní a tou se potom zabývat. Jestliže se dítě chová antisociálně, lze takové chovaní změnit pouze při použití takových postupů, kdy se dítě zaváže k určitému chování a za to se mu dostane určitých výhod. V případě zbožných přání se psycholog snaží v rozhovorech s dítětem usilovat o to, aby realističtěji vnímalo samo sebe a umělo vyjádřit svá přání. Pomocí lží komunikují také hlavně děti, které nemají dostatek sociálních dovedností a jsou v obtížné situaci a neumí jinak reagovat než lhaním. Takové případy řeší psycholog pomocí kolektivní terapie. Je důležité, aby rodiče byli vůči svému dítěti důslední a aby veškerá očekávání byla rozumná.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.