Kód pojišťovny

Zdravé sebevědomí

Ilustrační obrázek

Co je to vlastně sebevědomí? Jednoduše řečeno, je to náš postoj k sobě samému. Lidé, kteří mají zdravé sebevědomí si sami sebe dokážou vážit, umí se ovládat a jsou si jistí ve svých rozhodnutích. Ti, kteří si věří, očekávají úspěch, cítí se dobře, ale na druhé straně také dokážou přijmout konstruktivní kritiku. Naproti tomu, lidé mající nízké sebevědomí, postrádají úctu k sobě samému a o svých činech a rozhodnutích mají neustále pochybnosti.

Sebevědomí u dětí

Sebevědomí u dětí souvisí do jisté míry s tím, jak jim to jde ve škole. Pokud mají potíže s učením, cítí se nejistě, postrádají vytrvalost, jsou  přecitlivělé a závislé na mínění druhých. Děti, které mají porušené vnímání vlastní hodnoty, mají neustále pocit strachu a tísně, nevěří si a nemají zdravou sebejistotu a dravost. Nejistota je svazuje natolik, že se raději  vůbec o nic nesnaží a do ničeho nezapojují, protože kdo nic nedělá, ten také nic nezkazí. Všichni rodiče by se měli snažit o vytvoření zdravého sebevědomí svých dětí. A jak na to? Jednoznačně podporovat, povzbuzovat a chválit!

Nízké sebevědomí a závislost

Jednoznačně existuje mnoho důkazů o souvislosti mezi nízkým sebevědomím a bráním drog a alkoholismu. Dospívajícím velice záleží na mínění jejich vrstevníků. To je zcela normální. Jestliže jedinci v tomto krizovém věku mají zdravé sebevědomí a věří si, jsou si také více vědomi své vlastní hodnoty a mohou tak lépe odolávat tlaku vrstevníků. Mladí lidé s nízkým sebevědomím naopak vyhledávají a potřebují podporu svých vrstevníků, protože se sami sobě příliš nelíbí, potřebují kladné reakce od svého okolí. Ten nejjednodušší způsob, jak získat uznání je jít s davem. Pro takovou mládež je přijatelnější mít kamarády mezi narkomany než vůbec žádné.

Milujte své děti takové jaké jsou

Vysvětlete dětem, že každý máme věci ve kterých jsme úspěšní a naopak zase jiné ve kterých se nám tolik nedaří. Naučte své dítě překonat zklamání, protože zklamání je součást života a potká každého. Přijměte své děti a milujte je takové jaké jsou. To však neznamená, že musíte milovat i jejich nevhodné nebo nesprávné chování. Říkejte svým dětem, že správné chování je v jejich moci a budujte v nich zdravou sebedůvěru. Věřte jim a ony se také naučí věřit samy sobě.

Motivace

Zdravé sebevědomí také souvisí motivací. Všechny děti mají nějakou motivaci, ale ne všechny k tomu, aby se pilně učily nebo pracovaly. Úspěch se rodí z vnitřní motivace, to znamená, že danou věc nebo úkol chceme splnit sami ze svých pohnutek. Pokud dítě pochválíme za něco, co dobře zvládlo, bude mít dobrý pocit a bude se cítit úspěšně. Tím také zvýšíme jeho další motivaci. Mnoho dětí si vůbec nevěří a jakýkoli úspěch považují za téměř nemožný. Takový názor začne převládat tehdy, jestliže jejich neúspěch vzniká opakovaně. Snažte se vyzdvihovat ty pozitivní stránky, které dítě má. Poukazujte na jeho silné stránky a klady. Pamatujte, že úspěch plodí další úspěch. Děti musí cítit, že mají ve svých rodičích oporu.

Nové dovednosti

Jestliže učíme dítě novým dovednostem, měli bychom ho povzbudit vždy při každém jeho zlepšení. Při prvních pokusech, netrvejte hned na precizních výkonech. Dítě, které často zlobí, postrádá vnitřní motivaci spolupracovat. Takové dítě musíte doslova  zahrnout chválou, protože tím můžete nastartovat sérií úspěchů. Nepřehlížejte chvíle, kdy dítě nezlobí a nešetřete uznáním. Rodiče mají často tendenci soustředit se na negativní prvky v chování svých dětí, protože zlobení často upoutá naši pozornost. Mylná je domněnka, že kritický postoj k neúspěchu dítěte ho donutí se snažit. Opak je pravdou.

Motivační odměna

Čas od času je také vhodné sáhnout po jiné motivaci než chvále. Tím máme na mysli odměnu ve formě hračky, nějaké výsady nebo finanční odměnu. Vše záleží na věku dítěte. Kdykoli však použijete nějakých motivačních pobídek, musíte je při jejich dodržení také splnit.

Rodinné klima

Na motivaci se také podílí příjemné rodinné klima. Přátelské prostředí  se vytváří v rodinách, kde si jeden druhého váží a kde vládne pozitivní kázeň. Pokud je každý povzbuzován k tomu, aby se věnoval svým zájmům, rodina je stmelená a panuje v ní také i zdravý smysl pro humor, tak děti také v takovém prostředí daleko snadněji vstřebávají rodičovské hodnoty a cíle. Také snadněji přijmou trest, protože v tom cítí rodičovský zájem.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.