Doplňky obsahující vitamín C a E nesnižují riziko rakoviny

Podle nové studie užívání vitaminový doplňků, obsahující vitamín C a vitamín E, nesnižuje riziko rakoviny. Tato nová studie byla vypracována Physicians´ Health Study II, která nedávno prokázala, že ani užívání vitamínu C, ani doplňování vitamínu E nesnižují riziko infarktu nebo mrtvice. Výše zmíněná studie byla prezentována na Mezinárodním kongresu pro prevenci vzniku rakoviny ve Washingtonu D.C., pořádanou Americkou asociaci pro výzkum rakoviny (AACR). S informací přišel server WebMD.

Studie potravinových doplňků

Studie zkoumala 14 600 mužů - lékařů, starších 50 let žijících ve Spojených státech.

Některým lékařům bylo stanoveno, aby užívali obden 400 mezinárodních jednotek (IU) vitamínu E. Další skupina měla užívat každý den 500 miligramů vitamínu C. A třetí skupině bylo podáváno jen placebo.

Mezi těmito muži trpělo 1 929 osob rakovinou, z toho 1 013 osob rakovinou prostaty. Počet lékařů, kteří trpěli rakovinným onemocněním, bylo v každé skupině stejný počet.

„Po deseti letech užívání těchto potravinových doplňků, nebyl prokázáno žádný vliv vitamínu C nebo vitamínu E na vznik rakoviny," říká Howard Sesso, doktor přírodních věd.

„Zároveň se neprokázalo, že by užívání některého z výše uvedených vitamínů mělo na zdraví negativní vliv," dodává doktor Sesso, profesor medicíny na Birghamské univerzitě a lékař z Ženské nemocnice v Bostonu.

Tyto výsledky se ovšem vztahují jen k vitamínovým doplňkům, ne k látkám obsažených ve stravě.

„Dodávání vitamínů prostřednictvím potravinových doplňků není tak prospěšné, jako jejich získávání prostřednictvím vyvážené stravy,"říká doktor J. Michael Gaziano, profesor medicíny na Brighamské univerzitě a lékař v nemocnici v Bostonu, který tuto studii zpracovával spolu s doktorem Sessem.

Reakce farmaceutického průmyslu

„Studie byla dobře zpracována, ovšem má své mezery," říká Andrew Shao, vicepresident pro vědecké a regulační záležitosti v Radě pro zodpovědnou výživu, obchodní skupinu pro doplňky stravy.

Shao poukazuje na to, že lékaři byli pravděpodobně velmi zdraví už na začátku výzkumu  a studie započala v době, kdy se těšili na svůj věk dobrému zdraví.

Studie se nezabývá otázkou, zda například rozdílné dávky potravinových doplňků nebo zahájení užívání suplementů v dřívějším věku, může být účinnější.

Mimo to, životní styl - vyvážená strava, pohyb a další návyky - jsou zcela jistě účinnější než užívání jednoho nebo dvou potravinových doplňků," říká Shao.

„Důležitý je celkový zdravotní stav člověka,"dodává Shao. „Nemůžeme čekat, že několik potravinových doplňků bude mít zázračný efekt,"říká.