Kód pojišťovny

Ztráta zraku

Ilustrační obrázek

Úplná ztráta zraku na obou očích postihuje zhruba 5% osob. Většina z nich má částečnou schopnost vidět, ale jejich zrak do různé míry poškozen. Takto postižení lidé rozpoznají často pouze světlo nebo stín a žijí v temnotě, v rozmazaném a mlhavém světě. Někdy mají tzv. tunelové vidění, jakoby se dívali na svět skrz trubku.

Příčiny jsou různé

Oko je velice složitý smyslový orgán. To, co vidíme kolem sebe, se musí nejprve přeměnit na obrázek a ten se potom odešle nervovými vlákny do mozku. Slepotu vyvolá přerušení tohoto nervového přenosu. Důvodem může být poranění nebo onemocnění, které postihne oko nebo nervové dráhy, které přivádějí vjemy do mozku.

Šedý zákal

Šedý zákal bývá jednou z hlavních příčin slepoty ve světě. Jasná a průhledná oční čočka se zakalí, brání průchodu světla, a tak postupně ubývá zraku. Velkou část zákalů má na svědomí proces stárnutí, ale onemocnění může vyvolat také úraz nebo jiné příčiny. Děti, které se jako slepé narodí, mají zpravidla vrozený šedý zákal nebo jinou závažnou poruchu oka. Zakalené čočky je možno chirurgicky odstranit  a obnovit tak zrak. Po zákroku se někdy vyskytne tzv. nystagmus. Jedná se o nekontrolovatelné drobné pohyby očí, které ztěžují zaostření. Většina operací končí zcela úspěšně.

Infekce

Slepota, která je zapříčiněna infekcí se vyskytuje v rozvojových zemích pouze ojediněle, ale v zemích třetího světa jsou infekce v příčinách slepoty na prvním místě. Velmi často se vyskytuje virové onemocnění rohovky, které vyvolává její  zjizvení. Závažnou poruchu vývoje oka způsobuje infekce zarděnkami. Jestliže je těhotná žena prodělá v prvním trimestru těhotenství. Z tohoto důvodu se v České republice provádí u všech dívek očkování proti zarděnkám. V období gravidity může zrak těžce poškodit prodělaná toxoplazmóza. Toto onemocnění se přenáší ze zvířat a zdrojem bývají především kočky nebo nedostatečně upravované maso.

Vliv stárnutí

Lidé, kterým je nad 70 let mohou trpět degenerací sítnice (onemocnění se nedá léčit). Častou příhodou bývá odchlípení sítnice. Sítnice se skládá z několika vrstev buněk, které se mohou oddělit od podkladu tvořeného stěnou oční koule. Do trhliny vnikne nitrooční tekutina, která znemožní opětovné přilepení odtržené vrstvy. Pomocí moderních léčebných metod lze vrátit odchlípenou vrstvu zpět na původní místo. Používá se především léčba pomocí laseru.

Jiné příčiny slepoty

Příčinou slepoty může být jakékoliv onemocnění, které naruší zrakový nerv nebo optické centrum v mozku. Zánět nervu může být vyvolán virovou infekcí, jedovatou látkou nebo také i větším množstvím tabáku. V případě, že je zánět vyvolán nervovým onemocněním, roztroušenou sklerózou, tak je porucha vidění často doprovázena obrnou okohybných svalů a výsledkem bývá dvojité vidění.

Částečná ztráta zraku

K částečné ztrátě zraku vede i tlak, který působí na zrakový nerv během jeho dráhy do mozku. Nádor, krvácení nebo krevní céva mohou vyvolat komplikovaný soubor příznaků, které musí vyšetřit a léčit specialista.

Náhlá slepota

Náhlá slepota vyvolaná ucpáním sítnicové tepny krevní sraženinou postihuje většinou pouze jedno oko. Jestliže se krevní průtok včas neobnoví, je následkem trvalá slepota postiženého oka. V takovém případě se již jedná o neléčitelný stav. Krevní sraženina v žíle, která odvádí krev se sítnice, také vyvolá trvalou ztrátu zraku, ale v takovém případě se vidění může během několika týdnů zlepšit. Sítnice oka může být poškozena popraskáním drobných krevních cév a únikem bílkovin z nich. Příčinu můžeme hledat ve vysokém krevním tlaku, cukrovce nebo v selhání ledvin. Vlivem dědičného onemocnění vzniká porucha, kdy lidé mají potíže s viděním v šeru. Onemocnění vyúsťuje v úplnou slepotu do 50 let věku.

Malé tečky

Někdy se vyskytuje vidění drobných teček před očima. Jedná se o zcela normální jev, který nepředstavuje ohrožení zraku nebo hrozící slepotu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.